Logo Fundusze EuropejskieLogo Rzeczpospolita PolskaLogo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cyfryzacja to nasz wspólna sprawa

Wspieramy instytucje w pozyskiwaniu funduszy II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacji projektów informatycznych.

Nasze cele

Kto może skorzystać z naszych usług?

Wnioskodawcy,

instytucje zainteresowane pozyskaniem środków unijnych na projekty informatyczne.

Beneficjenci,

instytucje realizujące projekty informatyczne ze środków POPC.

Zakres wsparcia

Wspieramy instytucje na każdym etapie rozwoju projektu informatycznego:

 1. Przygotowanie zarysu projektu

  Efekt: wypracowana koncepcja.

 2. Przygotowywanie do realizacji

  Efekt: opis założeń, przedłożony Komitetowi Rady Ministrów ds. Cyfryzacji do zaopiniowania.

 3. Pozyskanie środków finansowych

  Efekt: kompletny wniosek o dofinasowanie przedłożony Centrum Projektów Polska Cyfrowa do oceny.

 4. Realizacja projektu

  Efekt: produkty projektu, realizacja wskaźników rezultatu, rozliczenie wydatków projektowych.

 5. Monitorowanie trwałości projektu

  Efekt: realizacja korzyści z założeń projektu oraz wskaźników rezultatu.

Plany rozwoju

Projekt „POPC Wsparcie” uruchomiliśmy w październiku 2017 r. Stopniowo uruchamiamy kolejne usługi świadczone przez naszych ekspertów.

Planujemy serię specjalistycznych warsztatów i szkoleń, wzmocnienie zespołu ekspertów specjalistami w obszarze zamówień publicznych z zakresu zakupu sprzętu i usług IT. W 2018 roku ruszy pełna wersja portalu „POPC Wsparcie” wraz z docelowym katalogiem usług wsparcia z bazą wiedzy online.

Pliki do pobrania: