link prowadzi do strony Polska Cyfrowa. Logo Rzeczpospolita Polska Link prowadzi do strony Fundusze Europejskie.
Cyfryzacja to nasz wspólna sprawa

Wspieramy instytucje w pozyskiwaniu funduszy II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i realizacji projektów informatycznych.

Nasze cele

Kto może skorzystać z naszych usług?

Zakres wsparcia

Wspieramy instytucje na każdym etapie rozwoju projektu informatycznego:

 1. Przygotowanie zarysu projektu

  Efekt: wypracowana koncepcja.

 2. Przygotowywanie do realizacji

  Efekt: opis założeń, przedłożony Komitetowi Rady Ministrów ds. Cyfryzacji do zaopiniowania.

 3. Pozyskanie środków finansowych

  Efekt: kompletny wniosek o dofinasowanie przedłożony Centrum Projektów Polska Cyfrowa do oceny.

 4. Realizacja projektu

  Efekt: produkty projektu, realizacja wskaźników rezultatu, rozliczenie wydatków projektowych.

 5. Monitorowanie trwałości projektu

  Efekt: realizacja korzyści z założeń projektu oraz wskaźników rezultatu.

Materiały szkoleniowe i poradniki

Projekt „POPC Wsparcie” uruchomiliśmy w październiku 2017 r. Stopniowo dołączamy kolejne usługi świadczone przez naszych ekspertów i dzielimy się wiedzą w trakcie specjalistycznych warsztatów i szkoleń. Opracowujemy także poradniki z zakresu uzyskania dofinansowania i zarządzania projektem.

Materiały ze szkoleń i warsztatów, jakie przeprowadziliśmy:

Nasze poradniki: